Xem thêm: Biểu tượng mặt cười cho Blog và forum

 

3D  3D  Bánh bao 2  Bánh bao 2  Bé ký tự  Bé ký tự  Bear  Bear Big head  Big head Chika  Chika Cool  Cool Cute pig  Cute pig Cute pig 2  Cute pig 2

 

 Cute pig mixted  Cute pig mixted Cute smiley  Cute smiley Funny  Funny Green  Green Hello Kitty  Hello Kitty Hello Kitty 2  Hello Kitty 2 Leaf  Leaf Licca  Licca

 

Little girl  Little girl Mashimaro  Mashimaro Mimimo mouse  Mimimo mouse Nini mouse  Nini mouse Orange  Orange Panda  Panda Pika  Pika Purple  Purple

 

 Rabbit 1  Rabbit 1 Rabbit 2  Rabbit 2 Rabbit 3  Rabbit 3 Red devil  Red devil Red fox  Red fox  Soldier baby  Soldier baby  Super cute onion  Super cute onion

 

Tea Cup  Tea Cup Valentine icons  Valentine icons White cat  White cat Yahoo  Yahoo Yoyo  Yoyo

 

 

happy Biểu tượng mặt cười Yahoo (dùng để chat hay chèn vào blog...) love struck